Landgoed s Heeren Vrunten

 

In het landelijke gebied tussen Etten-Leur,  Rijsbergen en Breda loopt een smalle weg, het Schuitvaartjaagpad.
Op deze locatie wordt op voormalig landbouwgrond een 30 hectare groot nieuw landgoed ontwikkeld:

Landgoed s Heeren Vrunten.

Het landgoed s Heeren Vrunten ligt in een zogeheten Jong Kampen landschap. Het gebied waarvan het landgoed deel uit maakt, heette vroeger s Heeren Vrunten. Tot het begin van de twintigste eeuw was het een heidegebeid op schrale gronden met drassige laagtes. Het gebied werd mede ontsloten door enkele vaarten waarover de afgestoken turf vervoerd werd. En van die vaarten was De Schuitvaart. Vanaf 1900 is het gebied langzaam ontgonnen tot landbouwgebied.
Hogere delen van het land werden bebost met naaldhout en Amerikaanse eiken. Het veroveren van landbouwgrond op de heide gebeurde door kleine, solitaire naar voren geschoven boerderijen. De bebouwing was eenvoudig en ingetogen en kende weinig overbodige detailleringen of versieringen.

Het nieuwe landgoed zal aansluiting zoeken met deze historische achtergrond en met de bestaande locatie. Naast de realisatie van zeven woningen zal een groot deel van het landgoed worden ingericht als een nieuw natuurlandschap. Het natuurgebied is geen park: natuurlijke processen worden zoveel mogelijk gerespecteerd en ingrijpen wordt zoveel mogelijk voorkomen.

 
Landelijk wonen in de natuur op Landgoed de Schuitvaart

 

Landgoed s Heeren Vrunten:
voorheen bekend onder de werknaam
Landgoed
De Schuitvaart
 


 


webdesign www.amerweb.nl